LASISANASTOA

Akvaariolasi

Akvaarioiden rakentamiseen käytettyjen lasien yleisnimitys. Yleensä laminoitua lasia.

Antiikkilasi

Yleensä koneellisesti puhallus- tai valssausmenetelmällä valmistettua lasia. Lasiin on tehty tarkoituksella epätasainen pinta ja rakkoja, jolla jäljitellään vanhaa, käsityönä tehtyä kirkasta tai värillistä tasolasia.

Auringonsuojalasi

Vähentää liiallista auringon valoa/lämpösäteilyä sisätiloihin. Lasit jaetaan valmistustavan mukaisesti.

Massavärjätyt lasit: Float-menetelmällä valmistettu lasi, johon on lisätty metallioksideja. Auringon säteilyn absorptio ja lasin tummuus lisääntyvät lasipaksuuden mukana, heijastuma vähäistä. Käyttö yksittäisinä laseina ja eristyslaseissa. Värisävyinä vihreä, harmaa ja pronssi.

Pinnoitetut lasit: Float-menetelmällä valmistettuja pinnoitettuja laseja. Pinnoitustekniikoita useita. Saatavalla neutraalin vaikutelman antavia sekä peilaavia pinnoitteita sekä useita eri värisävyjä.

Borosilikaattilasi

Lasissa on enemmän boori- ja alumiinioksidia kuin "tavallisessa float-lasissa", jolloin lasin
lämpölaajeneminen on vähäistä. Lasi kestää suurehkoja lämpötilaeroja ja niitä käytetään mm. palonsuojarakenteissa ja uuniinluukuissa.

Energiansäästölasi

Katso selektiivilasi.

Erikoiskirkas lasi

Lasimassasta on poistettu väriä aiheuttavia ainesosasia (rauta- ja kromioksidit), joten lasi on normaalia lasia kirkkaampi. Kauppanimikkeitä: Optiwhite, Diamant.

Eristyslasi

Kahdesta tai useammasta lasilevystä valmistettu elementti, jossa lasilevyjen ja listakehien muodostamat tilat on suljettu ilmatiiviisti elastisilla massoilla. Käyttämällä eri lasilaatuja
elementin osina ja erilaisia kaasuja, ristikoita tai sälekaihtimia välitilassa saadaan elementille haluttuja erikoisominaisuuksia.

Etsattu lasi

Etsattu lasi on happokäsitelty lasi, joka läpäisee valoa, mutta ei ole läpinäkyvä. Saatavana eri väreissä, sileänä tai kuvioituna. Käytetään useissa erilaisissa käyttökohteissa. Etsattu lasi on pitkälti samannäköinen kuin hiekkapuhallettu lasi, mutta edullisempi vaihtoehto.

Float-lasi

"Tavallinen rakennuslasi": Jatkuvalla valumenetelmällä aikaansaatu lasinauha, jonka pinnat tasoitetaan sulan tinan päällä. Lasinauhan jäähdyttyä sitä leikataan levyiksi.
Paksuudet ovat 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 19 ja 25 mm.

Fotokromaattinen lasi

Lasin valonläpäisyominaisuudet muuttuvat valaistuskohteiden mukaan. Kirkkaassa valaistuksessa lasi tummenee ja valaistuksen vähetessä lasin kirkkaus palautuu ennalleen. Käytetään mm. silmälaseissa ja lentokoneissa.

Heijastumaton lasi

Kirkas lasi, jossa valon heijastuminen vähäistä. Ominaisuus saatu pinnoitteilla tai happokäsittelyllä. Käytetään taulun laseina. Kauppanimikkeitä Vision-Lite, Matobel.

Hiekkapuhellattu lasi / peili

Hiekkapuhalluksella lasiin saadaan aikaan monipuolisia mattakuvioita. Lasi voidaan puhaltaa kokonaan tai osittain mattapintaiseksi asiakkaan toiveiden mukaisesti. Puhallettu pinta voidaan myös suojakäsitellä, jolloin se hylkii paremmin likaa ja ilmansaasteita. Myös peilejä voidaan hiekkapuhaltaa.

Hälytyslasi

Lasissa on sähköä johtava pinnoite tai ohuita johtimia. Lasin rikkoutuessa hälytys kytkeytyy päälle. Käytetään murtosuojauksessa.

Itsepuhdistuva lasi

Itsepuhdistuvaa lasia kutsutaan myös aktiivilasiksi. Lasin pinnassa on titaanidioksidipinnoite, joka kestää ikkunan käyttöiän. Luonnonvalo käynnistää lasin pinnalla prosessin, jossa orgaaninen lika, kuten siitepöly, linnun jätökset tai lehdet hajoavat. Vesisateella lasin pintaan muodostuu tasainen kalvo, joka huuhtoo hajotetun lian pois. Sateen jälkeen ikkuna kuivuu ilman kalkkiraitojen muodostusta. Puhdistuakseen lasi ei tarvitse suoraa auringonvaloa.

Lasi soveltuu käytettäväksi lähes kaikissa ulkokohteissa: ikkunoissa, julkisivuissa ja lasikatoissa. Lasia suositellaan erityisen hankalasti lähestyttäviin lasituksiin, kuten kattoikkunoihin. Itsepuhdistuva lasi ei sovi sisäkäyttöön.

Julkisivulasi

Rakennuksen umpiosien verhouksessa käytettävien lasien yleisnimitys. Tarkoitukseen käytetään taustamaalattuja karkaistuja laseja, laminoituja laseja sekä laseielementtejä.

Jäälasi

Lasi esim. hiekkapuhalletaan, jonka jälkeen sen pinnalle levitetään liimaa. Liima kutistuu kuivuessaan ja rikkoo lasin pinnan, muodostaen jääkiteiden kaltaisia kuvioita. Käyttö kuviolasien tapaan.

Kaidelasi

Yleisnimike kaiteissa, parvekkeissa, portaissa yms. suojarakenteissa käytettävälle lasille. Lasit ovat karkaistuja ja/tai laminoituja laseja.

Kalustelasi

Yleisnimike kalusteisiin käytettävälle lasille. Lasit ovat yleisimmin karkaistuja tai laminoituja laseja käyttökohteesta riippuen.

Kattolasi

Yleisnimike kattorakenteisiin käytetyille laseille. Lasit ovat karkaistuja ja/tai laminoituja laseja. Ovat yleensä eristyslaseja, jotta asetetut vaatimukset täyttyvät.

Karkaistu lasi (turvalasi)

Karkaistun turvalasin lujuus perustuu lasille tehtyyn lämpökäsittelyyn. Lasi lämmitetään n. 650 °C lämpötilaan, jolloin se pehmenee ja sen jännitykset katoavat. Tämän jälkeen lasi jäähdytetään nopeasti, jolloin sen pintaan jää pysyvä puristusjännitys ja keskiosaan pysyvä vetojännitys.

Karkaistun lasin lujuus kasvaa n. 3-5-kertaiseksi käsittelemättömään lasiin verrattuna. Karkaistun lasin turvaominaisuudet korostuvat lasin rikkouduttua, jolloin se hajoaa pieniin murusiin aiheuttamatta isompia haavoja joutuessaan ihokosketukseen.

Värillinen karkaistu lasi on massavärjättyä ja siinä on auringonsuojaominaisuus. Väreinä löytyvät pronssi, harmaa ja vihreä.

Konelasi

Lasin valmistuksessa float-menetelmän edeltäjä. Lasissa yleensä runsaasti optisia virheitä.

Kristallilasi

Kun koriste- ja käyttölasin raaka-aineen lyijyoksidipitoisuus on suurempi kuin 18%, niin lasi on
kristallia. Kun lyijyoksidia on 9-18%, niin lasi on puolikristallia.

Kuviolasi

Kuviollinen valettu tai valssattu lasi. Saatavilla useita kuviolaatuja ja värejä. Etupäässä tarkoitettu "sisustuskäyttöön".

Laminoitu lasi (turvalasi)

Laminoitu turvalasi koostuu kahdesta lasilevystä, joiden väliin on laminoitu elastinen muovikalvo. Kalvo sulatetaan lasien väliin kovassa paineessa ja lämpötilassa. Laminoidun lasin turvaominaisuudet perustuvat lasien välissä olevaan elastiseen muovikalvoon, joka pitää rikkoutuneet lasinpalat koossa - laminoitu lasiruutu pysyy kehyksissä, läpipääseminen estyy sekä tapaturmavaara vähenee merkittävästi laminointiprosessin ansiosta. Laminointi ei vaikuta lasin optisiin ominaisuuksiin.

Laminoitua lasia käytetään henkilöturvallisuuden lisäksi paikoissa, joissa tarvitaan suojaa esim. murtautumista tai vandalismia vastaan.

Erilaisilla kalvovaihtoehdoilla lasiin saadaan eri värejä. Laminoitu lasi antaa hyvän, yli 90% suojan UV-säteilyä vastaan.

Laminoitu karkaistu lasi (turvalasi)

Yhdistämällä kaksi turvalasityyppiä saavutetaan samanaikaisesti karkaistun turvalasin mekaaninen kestävyys ja lämpötilaerojen sietokyky sekä laminoidun turvalasin sirpaleita sitova ominaisuus ja murronkestävyys. Käytetään kohteissa, joissa lasilta vaaditaan erityistä
kestävyyttä ja turvallisuutta.

Lankalasi

Valmistetaan valssaamalla, jolloin lankaverkko tai yhdensuuntaiset langat upotetaan pehmeässä tilassa olevaan lasilevyyn tai valssataan kahden lasilevyn väliin. Lankalasissa voi olla kuviollinen pinta, jolloin läpinäkyvyys on heikohko, ja se voi olla myös värillinen. Pinnat voivat olla myös hiottuja, jolloin läpinäkyvyys paranee. Lasien mekaaninen lujuus on tavallista lasia heikompi. Hyväksytään tietyin edellytyksin suojaus- ja turvalasiksi, koska langat pitävät lasin yhtenäisenä. Yleensä yksittäiskäyttö, mutta voidaan käyttää varauksin myös eristyslaseissa.

Lyijylasi

Lyijylasilla tarkoitetaan yleensä taidelasitöitä, joissa on käytetty lyijynauhoja lasipalojen yhdistämiseksi kuvioksi. Toisinaan lyijylasiksi kutsutaan myös röntgensäteiden absorbointiin
käytettävää runsaasti lyijyä sisältävä erikoislasia. Katso tarkemmin kohta röntgenlasi.

Lämpölujitettu lasi

Lasi lämmitetään/jäähdytetään, jolloin tapahtuu lasin mekaanista lujittumista, mutta vähemmän kuin karkaistussa lasissa. Rikkoutumispalat suurempia kuin karkaistun lasin, mutta pienempiä kuin tavallisen lasin rikkoutumispalat. Työstöt suoritettava ennen lämpölujittamista.

Mattalasi

Lasi, jonka pinta on saatu himmeäksi hiekkapuhaltamalla tai happokäsittelyllä.

Opaalilasi

Lasissa on koko paksuudelta tai toisella pintaosalla kiinteitä hiukkasia, jotka tekevät lasista
läpinäkymättömän, mutta läpikuultavan.

Optiwhite-lasi (erityiskirkas lasi)

Lasimassasta on poistettu väriä aiheuttavia ainesosasia (rauta- ja kromioksidit), joten lasi on normaalia lasia kirkkaampi.

Palonsuojalasit

Paloa kestävät lasit: Lasit kestävät suhteellisen korkeita lämpötiloja, ja estävät siten liekkien ja savun etenemisen. Ne päästävät yleensä lämpösäteilyn lävitseen, joten suojaetäisyysvaateet on huomioitava. Useita E-luokituksia. Kauppanimikkeitä: Pyrodur, Vetroflam N, Pyrobelite, Interflam.

Lämpösäteilyä osittain rajoittavat lasit: Lasit kestävät suhteellisen korkeita lämpötiloja ja estävät siten liekkien ja savun etenemisen. Rajoittavat vain osin lämpösäteilyä, joten suojaetäisyysvaateet huomioitava. Useita EW-luokituksia. Kauppanimikkeitä: Pyrodur, Vetroflam, Pyrobelite, Interflam.

Paloa osastoivat lasit: Yleensä eristyslasin tai laminoidun lasin tyyppisiä, joissa lasien välissä oleva kidevesi sitoo höyrystyessään palon aiheuttamaa lämpöä. Tästä johtuen lasirakenteen palon vastakkainen pinta lämpenee hitaasti. Useita EI-luokituksia. Kauppanimikkeitä: Pyrostop, Contraflam, Pyrobel, Interfire.

Parvekelasi

Yleisnimike parvekelasituksiin käytettäville laseille. Lasit ovat laminoituja ja/tai karkaistuja ja lasit asennetaan yleensä erilaisiin profiilijärjestelmiin, jotka mahdollistavat "lasiseinämän" aukaisun ja siirron sivuun.

Peili

Lasin toinen puoli on pinnoitettu metalleilla (hopea, kupari), jolloin lasi saadaan hyvin valoa heijastavaksi. Metallikerros on suojattu taustamaaleilla. Peilejä saatavana useita eri
värisävyjä ja paksuuksia.

Profiililasi

Poikkileikkaukseltaan U-muotoinen profiili. Läpikuultavaa, saatavana eri väreissä ja erilaisin pinnoittein. Käyttö seinärakenteissa yksin- ja kaksinkertaisena. Käytetään myös nimitystä
lasilankku.

Röntgenlasi

Lisäämällä lasiin lyijyä ja bariumia saadaan estettyä röntgensäteiden läpäisy. Kauppanimikkeitä muun muassa Med-X.

Silkkipainettu lasi

Lasin pinnalle on painettu silkkipainomenetelmällä (seripaino) kuvioita. Laseja käytetään kuviolasien tapaan julkisivulaseissa, eristyslaseissa ja kalustelaseissa. Kuvioinnilla
aikaansaadaan lasiin ilmeikkyyttä ja samalla voidaan vaikuttaa lasin valonläpäisyyn.

Selektiivilasit

Selektiivilasi tarkoittaa energiansäästölasia, jonka pinnalla metallioksidikerroksia. Näiden kerrosten ansiosta pitkäaaltoinen lämpösäteily heijastuu lasinpinnalta pois; selektiivilasi päästää kuitenkin lyhytaaltoisen säteilyn lävitseen. Selektiivilasi on siis suunniteltu päästämään ulkoa tuleva auringonpaiste sisään, ja samalla minimoimaan lämmön karkaamisen sisätiloista. Samoin ikkunan lähellä usein tuntuva vedon tunne vähenee, koska ikkunan pintalämpötila on korkeampi kuin tavallisella lasilla.

Hyvän lämmöneristyskykynsä ansiosta selektiivilasi ei huurustu helposti. Selektiivilasin pintalämpötila on normaalia ikkunalasia korkeampi. Selektiivilasia voidaankin käyttää esimerkiksi terassilasituksissa vähentämään lasien huurtumista.

Sähkölämmitteinen lasi

Sähkölämmitteisessä lasissa lasi kytketään sähköverkkoon ja lasin pinnassa oleva selektiivipinnoite lämpiää. Pinnoite on täysin läpinäkyvä ja lasi ei eroa ulkonäöltään tavallisista
laseista mitenkään. Lasin pintalämpötilaa ohjataan termostaatilla ja lasi lämpiää vain silloin kun sille on tarvetta. Kattolaseihin voidaan asentaa lumitunnistimet, jolloin lumi sulaa katolta ja rakennukseen saadaan luonnonvaloa myös lumisina talvina.

Tyypillisiä kohteita ovat yksityisasunnot, joissa halutaan isot lasipinnat alkamaan lattiasta ja
perinteinen patteri ei mahdu seinälle. Toinen tyypillinen kohde on tilat, joissa on suuri ilmankosteus (uimahallit) ja lämmitystä käytetään huurtumisen estoon. Lisäksi lasikatot, joissa lämmitystä voidaan käyttää lumen sulatukseen.

Taustamaalattu lasi

Katso julkisivulasit.

Turvalasi

Turvalasi on yleisnimitys laminoidulle, karkaistulle ja laminoidulle/karkaistulle lasille, jotka estävät henkilön vahingoittumisen lasirikossa.

Yhdistelmälasi

"Selektiivinen auringonsuojalasi", "kaksoisselektiivilasi", "auringonsuoja-/energiansäästölasi", jossa samassa lasissa sekä selektiivisen että auringonsuojalasin ominaisuuksia. Laseilla aikaansaadaan hyvä auringonsuojaus ja lämmöneristys (U-arvo). Saatavana useita värisävyjä. Herkän pinnoitteen vuoksi käyttö vain eristyslasielementissä. Kauppanimikkeitä: Suncool HP, Cool-Lite K, Stopray Carat, Ipasol Natura.

Ääneneristyslasi

Varsinaisia ääneneristyslaseja ei ole, vaan äänen ääneneristävyys aikaansaadaan käyttämällä eri paksuisia ja / tai laminoituja laseja sekä erisuuruisia ilmavälejä valoa läpäisevässä rakenteessa. Yleensä rakenteina käytetään eristyslaseja.